Přizpůsobeno potřebám zákazníka


OH1042P jsou sekční vrata pro použití ve skladech, logistických centrech a všech druzích výrobních závodů. Design vrat je optimální pro zákazníky, kteří potřebují robustní, dobře izolovaná vrata s minimálními nároky na zástavbu určená pro vnější otvory v průmyslových objektech.
Sekční vrata vyjíždí pod střechu objektu a ponechávají volný vstupní otvor.
Velmi kvalitní, 42 mm silný sendvičový panel, má dobré izolační vlastnosti a ochranu proti korozi. Toto, společně s několika možnostmi pohonu vrat ASSA ABLOY, řeší prakticky každý požadavek zákazníka. Vrata OH1042P splňují všechny provozní a bezpečnostní požadavky dle předpisů a norem vydaných European Standardization Committee, CEN.

              

 

Přístup a kontrola


Vstup do objektu může být řešen různým způsobem - neomezený nebo limitovaný, pouze pro oprávněné osoby. ASSA ABLOY dodává několik ručních nebo automatických systémů pro otevření a zavření vrat. Úroveň zabezpečení je dána prostředím, ve kterém vrata budou instalována.

 

                                                               

 

Nové evropské bezpečnostní standardy
Všechny standardy nových evropských norem vrata ASSA ABLOY OH1042P splňují.

 

Bezpečné použití
Všechny ASSA ABLOY výrobky splňuji předpisy pro provoz vrat, prověřené předepsanými zkouškami a jsou vybaveny příslušnou dokumentací vč. prohlášení, že ruční vrata je možno modernizovat doplněním pohonu.

 

Nový design vrat
Panely vrat OH1042P mají povrch tvořen mikroprolisy, které společně s barevným řešením dávají vratům moderní, atraktivní a jedinečný vzhled.

 

Žádné vystupující díly na vnitřní ploše
Vnitřní strana vrat OH1042P nemá vyčnívající části, na které by se mohly umístit nějaké předměty, které by při pohybu vrat způsobily zranění.
Pokud jsou vrata vybavena průchozími dvířky, jsou také vybavena výztuhami v provedení, které minimalizuje možné problémy.

 

Ochrana proti sevření prstů
Spoje mezi lamelami jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít k sevření (přiskřípnutí) prstů během pohybu vrat.

 

Ochrana proti pádu
Vrata jsou vybavena pojistkami proti pádu. Ty preventivně jistí vrata při pohybu dolů v případě přetržení lanka (opce) nebo prasknutí pružiny.

 

Spolehlivost
Všechny části vrat OH1042P jsou speciálně konstruovány pro firmu ASSA ABLOY. Další kompletní kontrolou jakosti je zajištěna optimální funkce. Sekce vrat se vyrábějí na kontinuálních linkách v automatickém procesu a je tak zajištěna jejich vysoká kvalita. Pravidelné kvalitativní zkoušky přispívají k vysoké jakosti. Výroba ASSA ABLOY je certifikována systémem zajišťování jakosti ISO 9001 a systémem ISO 14001.

 

 

 

Komfort ovládání
OH1042P lze lehce ručně otevřít a zavřít díky pružinovému vyvážení. ASSA ABLOY nabízí vlastní pohonné elektrické jednotky s různými typy řízení. Všechna ruční provedení vrat ASSA ABLOY lze lehce dovybavit pohonem a automatizovat.

 

Zabezpečení
OH1042P jsou standardně vybavena zástrčí s možností uzamčení visacím zámkem. Cylindrické zámky v různých verzích je možné obdržet jako opci.

 

Zlepšení životního prostředí
Sekce vrat jsou těsněny na všech hranách a mezerách. Boční těsnění na vedení s malým třením (patent) poskytuje dobrou těsnost a snižuje tak náklady na energii a zlepšuje pracovní prostředí uvnitř objektu.

  

 

 

 

Pěší doprava

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme oddělit chodce a vozidlovou dopravu. Vhodným řešením jsou dveře v bočním poli. Uvedené je možno obdržet za příplatek. Dvířka do vrat jsou samozřejmě též k dispozici.

 

Větrací mřížky
Plastové ventilační mřížky pro větrání objektu je možné dodat.

 

Barvy
Vrata ASSA ABLOY OH1042P jsou k dispozici v osmi standardních barvách. Dále je k dispozici i hliníkový panel ve 3 barvách vně bez příplatku. Ostatní odstíny je možné dodat jako opci.

 

Prosklení
Nabízí se jak celoprosklené sekce, tak čtyřhranná nebo oválná okna, tak i speciální typy.

 

Pevné pole
Vratové otvory musí vyhovovat různým požadavkům. Zbytečně velké otvory je možné zmenšit pevnými panely, které jsou vhodné pro umístění průchozích dveří pro pěší.

 

 

 

Technické listy a projekční podklady


Detailní informace, rozměry a připravenosti obdržíte v technických listech a podkladech pro projekt, které jsou k dispozici ke stažení.

(neručíme za nesprávné použití přiložených podkladů)

 

ASSA ABLOY OH1042P sekční isolovaná vrata

vedení vrat a stavební připravenost:

 

 

Další speciální typy sekčních vrat ASSA ABLOY:

 

ASSA ABLOY OH1082P (370)

sekční isolovaná vrata tl. 82 mm 

vedení vrat a stavební připravenost:

  • na vyžádání

 

ASSA ABLOY OH1042S  

rychloběžná sekční vrata - až 1 m/s

vedení vrat a stavební připravenost:

  • na vyžádání

 

ASSA ABLOY OH1042FG  

designová sekční isolovaná vrata v rámovém provedení s tvrzeným sklem

vedení vrat a stavební připravenost:

  • na vyžádání

 

 

*výkresy v dwg jsou možné na vyžádání

 

 

 

 

 

Kontakt

BELTing, spol. s r.o.

K Šeberovu 518,
149 00 Praha 4 – Šeberov
tel.:+420 267 101 666
tel.:+420 266 311 221
info@belting.cz

 

Back to top