Přizpůsobeno potřebám zákazníka


ASSA ABLOY OH1042F jsou sekční vrata pro použití např. v prodejnách automobilů, požárních stanicích a ve všech případech, kde je potřeba velká plocha prosklení. Sekční vrata vyjíždějí pod strop, po otevření zůstává volný celý světlý otvor.

Prosklené sekce jsou tvořeny extrudovanými hliníkovými profily, které jsou eloxované nebo lakované. Výplň tvoří prosklení akrylem (jednoduché, dvojité nebo trojité) nebo tvrzeným sklem. Toto, společně s několika možnostmi pohonů ASSA ABLOY, řeší prakticky každý požadavek zákazníka.

Vrata OH1042F jsou navržena tak, aby splnily všechny provozní a bezpečnostní požadavky dle evropských předpisů a norem vydaných European Standardization Committee, CEN.

               

 

Přístup a kontrola

Vstup do objektu může být řešen různým způsobem - neomezený nebo limitovaný, pouze pro oprávněné osoby. ASSA ABLOY dodává několik ručních nebo automatických systémů pro otevření a zavření vrat. Úroveň zabezpečení je dána prostředím, ve kterém vrata budou instalována.

 

 

                                                                            

  

Nové evropské bezpečnostní standardy
Všechny standardy nových evropských norem vrata OH1042F splňují.

 

Bezpečné použití
Všechny výrobky ASSA ABLOY splňuji předpisy pro provoz vrat, prověřené předepsanými zkouškami a jsou vybaveny příslušnou dokumentací vč. prohlášení, že ruční vrata je možno modernizovat doplněním pohonu.

 

Nový design vrat
Hliníkové rámy vrat OH1042F jsou eloxovány nebo za příplatek lakovány. Spodní panel vrat je proveden z panelu vrat OH1042P. V případě potřeby může být i spodní panel rámové konstrukce s výplní sendvičovým panelem.

 

Žádné vystupující díly na vnitřní ploše
Vnitřní strana vrat OH1042F nemá vyčnívající části, na které by se mohly umístit nějaké předměty, které by při pohybu vrat mohli způsobit zranění.
Pokud jsou vrata vybavena průchozími dvířky, jsou také vybavena výztuhami v provedení, které minimalizuje možné problémy.

 

Ochrana proti sevření prstů
Spoje mezi lamelami jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít k sevření (přiskřípnutí) prstů během pohybu vrat.

 

Ochrana proti pádu
Vrata jsou vybavena pojistkami proti pádu. Ty preventivně jistí vrata při pohybu dolů v případě přetržení lanka (opce) nebo prasknutí pružiny.

 

Spolehlivost
Všechny části vrat OH1042P jsou speciálně konstruovány pro firmu ASSA ABLOY. Další kompletní kontrolou jakosti je zajištěna optimální funkce. Sekce vrat se vyrábějí na kontinuálních linkách v automatickém procesu a je tak zajištěna jejich vysoká kvalita. Pravidelné kvalitativní zkoušky přispívají k vysoké jakosti. Výroba ASSA ABLOY je certifikována systémem zajišťování jakosti ISO 9001 a systémem ISO 14001.

 

                                                                           

 

 

 

Komfort ovládání
OH1042F lze lehce ručně otevřít a zavřít díky pružinovému vyvážení. ASSA ABLOY nabízí vlastní pohonné elektrické jednotky s různými typy řízení. Všechna ruční provedení vrat ASSA ABLOY lze lehce dovybavit pohonem a automatizovat.

 

Zabezpečení 
OH1042F jsou standardně vybavena zástrčí s možností uzamčení visacím zámkem. Cylindrické zámky v různých verzích je možné obdržet  jako opci.

 

Zlepšení životního prostředí
Sekce vrat jsou těsněny na všech hranách a mezerách. Boční těsnění na vedení s malým třením poskytuje dobrou těsnost a snižuje tak náklady na energii a zlepšuje pracovní prostředí uvnitř objektu.

 

 

 

                      

Pěší doprava

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme oddělit chodce a vozidlovou dopravu. Vhodným řešením jsou dveře v bočním poli. Uvedené je možno obdržet za příplatek. Dvířka do vrat jsou samozřejmě též k dispozici.

 


Denní světlo a průhled
OH1042F je možno dodat s různými variantami prosklení, které nabízejí denní světlo a průhled. Spodní sekce může být na přání též prosklená.

 

Větrací mřížky
Plastové ventilační mřížky pro větrání objektu je možné dodat.

 

Barvy
Vrata OH1042F jsou k dispozici standardně eloxována v přírodní barvě hliníku. Provedení v lakované verzi za příplatek je v podstatě neomezeno.

 

Prosklení
Rámovou konstrukci vrat je možno vyplnit také kazetami sendvičového provedení. Prosklení je možno dodat v jednoduchém, dvojitém nebo trojitém akrylu nebo z tvrzeného skla.

 

Pevné pole
Vratové otvory musí vyhovovat různým požadavkům. Zbytečně velké otvory je možné zmenšit pevnými panely, které jsou vhodné pro umístění průchozích dveří pro pěší.

 

 

 

 

Technické listy a projekční podklady


Detailní informace, rozměry a připravenosti obdržíte v technických listech a podkladech pro projekt, které jsou k dispozici ke stažení.

(Neručíme za nesprávné použití přiložených podkladů)

 

 

ASSA ABLOY OH1042F - sekční isolovaná rámová vrata

vedení vrat a stavební připravenost:

 


*výkresy v dwg jsou možné na vyžádání

 

 

 

 

 

 

Kontakt

BELTing, spol. s r.o.

K Šeberovu 518,
149 00 Praha 4 – Šeberov
tel.:+420 267 101 666
tel.:+420 266 311 221
info@belting.cz

 

Back to top