Služba zákazníkovi od výrobce


Pravidelný kontrolní servis a nutné opravy vám odborně provedou výrobcem vyškolení montéři po celé ČR. Jen u nás, u fi BELTing, spol. s r.o. obdržíte originální díly pro servis a opravy námi dodaných výrobků. Stálé školení našich spolupracovníků a vybavení našeho servisu dává optimální možnosti služeb pro zákazníka. Využijte našich dlouholetých zkušeností a starost o stav, provoz a bezpečnost vašich vrat svěřte do rukou odborníků. Tak budete mít jistotu, že výrobky zůstanou tím, čím byly na začátku – tedy originální dodávkou opravovanou originálními díly.

 

 

 Váš problém


Silou ovládaná vrata musí být před prvních uvedením do chodu a nejméně jednou ročně překontrolována od odborníků, zda jsou v bezpečném stavu pro provoz. Tato roční kontrola je povinností provozovatele. O realizaci kontroly je proveden zápis.

        

          

Řešení pro Vás


Přenecháte péči a starost o vaše dodávky na crawford specialistech a budete mít jistotu, že zařízení je kontrolováno dle předpisů výrobce a v souladu s nejnovějšími normami. Uzavření servisní smlouvy má pro vás i následující přednosti:

 • Kontrola mechanických a elektrických funkcí pro vaše vrata nebo můstek dle plánu, v případě potřeby přizpůsobeném na „míru“.
 • Zjištění a posouzení momentálního stavu výrobku.
 • Vydání zkušebního protokolu.
 • Bezplatná nabídka na opravu.
 • Výhoda Crawford zákazníků:
  - upřednostnění v případě poruchy
  - oprava výhradně originálními díly
  - snížené ceny na služby a materiál

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

BELTing, spol. s r.o.

K Šeberovu 518,
149 00 Praha 4 – Šeberov
tel.:+420 267 101 666
tel.:+420 266 311 221
info@belting.cz

 

Back to top