Služba zákazníkovi od výrobce

 


Pravidelný kontrolní servis a nutné opravy vám odborně provedou výrobcem vyškolení montéři po celé ČR. Jen u nás u firmy BELTing, spol. s r.o. obdržíte originální díly pro servis a opravy námi dodaných výrobků. Stálé školení našich spolupracovníků a vybavení našeho servisu dává optimální možnosti služeb pro zákazníka. Využijte našich dlouholetých zkušeností a starost o stav, provoz a bezpečnost vašich vrat svěřte do rukou odborníků. Tak budete mít jistotu, že výrobky zůstanou tím, čím byly na začátku – tedy originální dodávkou opravovanou originálními díly.

 servisní číslo + 420 267 101 647; 267 101 666

 

Průmyslová vrata je vždy možné upravit pro jejich optimální využití. Při změně dopravních toků, energetických úspor a jiného je možné posoudit nové požadavky a těm vrata přizpůsobit.

 

Od ručních k motorickým vratům
Elektricky ovládaná vrata nabídnou uživateli nový rozměr – přívětivost a efektivnost. Použitím pohonu je možné získat následující výhody:

 • Zmenšení času čekání a času průjezdu v provozu
 • Snížení otěru a opotřebení díky provozu konstantní rychlostí
 • Prodloužení životnosti
 • Úspora energetických nákladů

 

Od tlačítka k dálkovému ovládání
Standardní řízení vrat obsahuje tzv. totmann-řízení. V tomto režimu se vrata zavírají, dokud se drží zmáčknuté tlačítko. Řízení je možné upravit a doplnit i na jiné uvažované možnosti otevření a zavření vrat.

 

Změna využití
Často je životnost zařízení tak dlouhá, že se v průběhu doby změní využití budovy. Crawford vrata je možno dodatečně upravit – například:

 • Doplnit nebo změnit prosklení.
 • Doplnit ventilační mřížky.
 • Pevné pole s dveřmi při současném zmenšení světlé šířky vrat.
 • Denní/noční provoz.


CE označení a odpovědnost za vady
Pro elektricky ovládaná vrata platí ČSN EN normy jako pro stroje a naše výrobky tyto normy splňuji. Důkazem shody je CE označení, které je na váš produkt připevněno. CE označení je potvrzením, že výrobce má plnou odpovědnost za shodu produktu s platnými předpisy. Při použití cizích dílů se ruší CE označení výrobce, proto je třeba používat originální díly.

 

Všechny elektricky ovládaná vrata od Crawford nesou CE označení
když se doplní ručně ovládaná vrata motorem, pak vznikne stroj, který je vybaven značkou CE. Máte tak jistotu, že vrata splňují příslušné předpisy. To však při použití neoriginálních dílů není možné.

 

 

                                                                          

 

Služba zákazníkovi od výrobce


Pravidelný kontrolní servis a nutné opravy vám odborně provedou výrobcem vyškolení montéři po celé ČR. Jen u nás, u fi BELTing, spol. s r.o. obdržíte originální díly pro servis a opravy námi dodaných výrobků. Stálé školení našich spolupracovníků a vybavení našeho servisu dává optimální možnosti služeb pro zákazníka. Využijte našich dlouholetých zkušeností a starost o stav, provoz a bezpečnost vašich vrat svěřte do rukou odborníků. Tak budete mít jistotu, že výrobky zůstanou tím, čím byly na začátku – tedy originální dodávkou opravovanou originálními díly.

 

 

 Váš problém


Silou ovládaná vrata musí být před prvních uvedením do chodu a nejméně jednou ročně překontrolována od odborníků, zda jsou v bezpečném stavu pro provoz. Tato roční kontrola je povinností provozovatele. O realizaci kontroly je proveden zápis.

        

          

Řešení pro Vás


Přenecháte péči a starost o vaše dodávky na crawford specialistech a budete mít jistotu, že zařízení je kontrolováno dle předpisů výrobce a v souladu s nejnovějšími normami. Uzavření servisní smlouvy má pro vás i následující přednosti:

 • Kontrola mechanických a elektrických funkcí pro vaše vrata nebo můstek dle plánu, v případě potřeby přizpůsobeném na „míru“.
 • Zjištění a posouzení momentálního stavu výrobku.
 • Vydání zkušebního protokolu.
 • Bezplatná nabídka na opravu.
 • Výhoda Crawford zákazníků:
  - upřednostnění v případě poruchy
  - oprava výhradně originálními díly
  - snížené ceny na služby a materiál

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

BELTing, spol. s r.o.

K Šeberovu 518,
149 00 Praha 4 – Šeberov
tel.:+420 267 101 666
tel.:+420 266 311 221
info@belting.cz

 

Back to top