Požadavky zákazníka

LH6080L Loadhouse umožňuje vytvořit operativní nakládací místo vně budovy. Tím se ušetří vnitřní plocha v hale a stavební náklady. Ideální pro dodatečnou montáž.
Loadhouse také vytváří bariéru mezi vozidlem a budovou a tak se šetří i energetické náklady a zlepšuje životní prostředí. Vyrovnávací můstek a těsnící límec mohou být integrovány do kompletního Autodock® system.

 

 

Pro výběr správné komory

 

Volba Loadhouse je založená na základních podmínkách:

 

  • Tvaru a provedení budovy
  • Velikosti vozidla
  • Teplotních požadavcích
  • Půdorysné ploše dostupné pro nakládku


Loadhouse mohou být instalované na stávající nakládací místa nebo vytvořit nové. Loadhouse může být dodán ve verzi isolované nebo neisolované, v závislosti na provozních podmínkách.

 

Když půdorys neumožní nakládku ve standardní poloze kolmo k objektu, je možno dodat verze se šikmým uspořádáním, které jsou méně prostorově náročné. Právě tak je možno dodat jednotlivé komory nebo skupinová provedení.

 

     
                                                                   

   Samostatná instalace                       Skupinová instalace

 

 

Robustní konstrukce

ASSA ABLOY Loadhouse jsou provedeny pro zatížení větrem 0,65kPa .

 

Ochrana při nakládce
Solidní ocelová konstrukce snižuje škody při kolizních situacích.

 

Integrovaná konstrukce
komplexní provedení snižuje čas montáže.

 

Dodávka na klíč
Loadhouse je připraven pro rychlou montáž. Celá komora, kromě dvou betonových opěr a kotvícího profilu na hraně objektu, je součástí dodávky.

 

Specifika řešení
Veškerá dokumentace pro projekt je k dispozici architektům a projektantům. Naši technici poskytnou případnou radu.

 

Opce

Úhel Loadhouse – pro projekty, kde není dostatek místa pro instalaci v úhlu 90°, jsou k dispozici verze pro úhly 45°, 60°, 75°, 105°, 120° a 135°.


                 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

BELTing, spol. s r.o.

K Šeberovu 518,
149 00 Praha 4 – Šeberov
tel.:+420 267 101 666
tel.:+420 266 311 221
info@belting.cz

 

Back to top