Přizpůsobeno potřebám zákazníka


Crawford OH1042P jsou sekční vrata pro použití ve skladech, logistických centrech a všech druzích výrobních závodů. Design vrat je optimální pro zákazníky, kteří potřebují robustní, dobře izolovaná vrata s minimálními nároky na zástavbu určená pro vnější otvory v průmyslových objektech.
Sekční vrata vyjíždí pod střechu objektu a ponechávají volný vstupní otvor.
Velmi kvalitní, 42 mm silný sendvičový panel má dobré izolační vlastnosti a ochranu proti korozi. Toto, společně s několika možnostmi pohonu vrat Crawford OH1042P, řeší prakticky každý požadavek zákazníka. Vrata Crawford OH1042P splňují všechny provozní a bezpečnostní požadavky dle předpisů a norem vydaných European Standardization Committee, CEN.

              

 

Přístup a kontrola


Vstup do objektu může být řešen různým způsobem - neomezený nebo limitovaný, pouze pro oprávněné osoby. Crawford dodává několik ručních nebo automatických systémů pro otevření a zavření vrat. Úroveň zabezpečení je dána prostředím, ve kterém vrata budou instalována.

 

                                                               

 

Nové evropské bezpečnostní standardy
Všechny standardy nových evropských norem vrata Crawford OH1042P splňují.

 

Bezpečné použití
Všechny Crawford výrobky splňuji předpisy pro provoz vrat, prověřené předepsanými zkouškami a jsou vybaveny příslušnou dokumentací, vč. prohlášení, že ruční vrata je možno modernizovat doplněním pohonu.

 

Nový design vrat
Panely vrat Crawford OH1042P mají povrch tvořen vodorovnými mikroprolisy, které společně s barevným řešením dávají vratům moderní, atraktivní a jedinečný vzhled.

 

Žádné vystupující díly na vnitřní ploše
Vnitřní strana vrat Crawford OH1042P nemá vyčnívající části, na které by se mohly umístit nějaké předměty, které by při pohybu vrat způsobily zranění.
Pokud jsou vrata vybavena průchozími dvířky, je potřeba vybavení výztuhami, které jsou provedeny tak, aby minimalizovaly možné problémy.

 

Ochrana proti sevření prstů
Spoje mezi lamelami jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít k sevření (přiskřípnutí) prstů během pohybu vrat.

 

Ochrana proti pádu
Vrata jsou vybavena dvěma nebo více pojistkami proti pádu. Ty preventivně jistí vrata při pohybu dolů v případě přetržení lanka nebo prasknutí pružiny.

 

Spolehlivost
Všechny části vrat Crawford OH1042P jsou speciálně konstruovány pro Crawford a další kompletní kontrolou jakosti je zajištěna optimální funkce. Sekce vrat se vyrábějí na kontinuálních linkách v automatickém procesu a je tak zajištěna vysoká kvalita. Pravidelné kvalitativní zkoušky přispívají k vysoké jakosti. Crawford výroba je certifikována systémem zajišťování jakosti ISO 9001 a systémem ISO 14001.

 

 

 

Komfort ovládání
Crawford OH1042P lze lehce ručně otevřít a zavřít díky pružinovému vyvážení. Crawford nabízí vlastní pohonné elektrické jednotky s různými typy řízení. Všechna ruční provedení vrat Crawford lze lehce pohonem dovybavit a automatizovat.

 

Zabezpečení
Crawford OH1042P jsou standardně vybavena zástrčí s možností uzamčení visacím zámkem. Cylindrické zámky v různých verzích je možné obdržet jako opci.

 

Zlepšení životního prostředí
Sekce vrat jsou těsněny na všech hranách a mezerách. Boční těsnění na vedení s malým třením (patent) poskytuje dobrou těsnost a snižuje tak náklady na energii a zlepšuje pracovní prostředí uvnitř objektu.

  

 

 

 

Pěší doprava

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme oddělit chodce a vozidlovou dopravu. Vhodným řešením jsou dveře v bočním poli. Uvedené je možno obdržet za příplatek. Samozřejmě dvířka do vrat jsou též k dispozici.

 

Větrací mřížky
Plastové ventilační mřížky pro větrání objektu je možno dodat.

 

Barvy
Vrata Crawford OH1042P jsou k dispozici v osmi standardních barvách, nově je nyní k dispozici i hliníkový panel. Ostatní odstíny je možné dodat jako opci.

 

Prosklení
Nabízí se jak celoprosklené sekce tak čtyřhranná nebo oválná okna i speciální typy.

 

Pevné pole
Vratové otvory musí vyhovovat různým požadavkům. Zbytečně velké otvory je možné zmenšit pevnými panely, které jsou vhodné pro umístění průchozích dveří pro pěší.

 

 

 

Technické listy a projekční podklady


Detailní informace, rozměry a další obdržíte v technických listech a podkladech pro projekt, které jsou k dispozici ke stažení.

( Neručíme za nesprávné použití přiložených podkladů )

 

Crawford OH1042P sekční isolovaná vrata

brožura (pdf, 445 kB)

technický list (pdf, 2249 kB)

vedení vrat a stavební připravenost:

vedení vrat obecně (pdf, 220 kB)
vedení vrat-standard- SL (pdf, 90 kB)
vedení vrat-zvýšené- HL (pdf, 90 kB)
vedení vrat-svislé- VL (pdf, 90 kB)
vedení vrat-nízké- LL (pdf, 90 kB)

ovládání vrat
ovládání vrat (pdf, 392 kB)
ovládací prvky (pdf, 122 kB)

 

 

 

*výkresy v dwg jsou možné na vyžádání

 

 

 

 

 

Kontakt

BELTing, spol. s r.o.

U Plynárny 99
101 00 Praha 10
tel.:+420 267 101 666
tel.:+420 266 311 221
fax:+420 266 311 222
info@belting.cz

 

Back to top