Přizpůsobeno potřebám zákazníka


Crawford OH1042F jsou sekční vrata pro použití např. v prodejnách automobilů, požárních stanicích, ve všech případech, kde je potřeba velká plocha prosklení. Sekční vrata vyjíždějí pod strop, po otevření zůstává volný světlý otvor.

Prosklené sekce jsou tvořeny extrudovanými hliníkovými profily, které jsou eloxované nebo lakované. Výplň tvoří prosklení akrylem (jednoduché nebo dvojité) nebo tvrzeným sklem. Toto, společně s několika možnostmi pohonu vrat Crawford OH1042F řeší prakticky každý požadavek zákazníka.

Vrata Crawford OH1042F jsou navržena tak, aby splnily všechny provozní a bezpečnostní požadavky dle evropských předpisů a norem vydaných European Standardization Committee, CEN.

               

 

Přístup a kontrola

Vstup do objektu může být řešen různým způsobem - neomezený nebo limitovaný, pouze pro oprávněné osoby. Crawford dodává několik ručních nebo automatických systémů pro otevření a zavření vrat. Úroveň zabezpečení je dána prostředím ve kterém vrata budou instalována.

 

 

                                                                            

  

Nové evropské bezpečnostní standardy
Všechny standardy nových evropských norem vrata Crawford OH1042F splňují.

 

Bezpečné použití
Všechny Crawford výrobky splňuji předpisy pro provoz vrat, prověřené předepsanými zkouškami a jsou vybaveny příslušnou dokumentací, vč. prohlášení, že ruční vrata je možno modernizovat doplněním pohonu.

 

Nový design vrat
Hliníkové rámy vrat Crawford OH1042F jsou eloxovány nebo za příplatek lakovány. Spodní panel vrat je proveden z panelu Crawford OH1042F. V případě potřeby může být i spodní panel rámové konstrukce s výplní sendvičovým panelem.

 

Žádné vystupující díly na vnitřní ploše
Vnitřní strana vrat Crawford OH1042F nemá vyčnívající části, na které by se mohly umístit nějaké předměty, které by při pohybu vrat způsobily zranění.
Pokud jsou vrata vybavena průchozími dvířky, je potřeba vybavení výztuhami, které jsou provedeny tak, aby minimalizovaly možné problémy.

 

Ochrana proti sevření prstů
Spoje mezi lamelami jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít k sevření (přiskřípnutí) prstů během pohybu vrat.

 

Ochrana proti pádu
Vrata jsou vybavena dvěma nebo více pojistkami proti pádu. Ty preventivně jistí vrata při pohybu dolů v případě přetržení lanka nebo prasknutí pružiny.

 

Spolehlivost
Všechna části vrat Crawford OH1042F jsou speciálně konstruovány pro Crawford a další kompletní kontrolou jakosti je zajištěna optimální funkce. Sekce vrat se vyrábějí na kontinuálních linkách v automatickém procesu a je tak zajištěna vysoká kvalita. Pravidelné kvalitativní zkoušky přispívají k vysoké jakosti. Crawford výroba je certifikována systémem zajišťování jakosti ISO 9001 a systémem ISO 14001.

 

                                                                           

 

 

 

Komfort ovládání
Crawford OH1042F lze lehce ručně otevřít a zavřít díky pružinovému vyvážení. Crawford nabízí vlastní pohonné elektrické jednotky s různými typy řízení. Všechna ruční provedení vrat Crawford lze lehce pohonem dovybavit a automatizovat.

 

Zabezpečení 
Crawford OH1042F jsou standardně vybavena zástrčí s možností uzamčení visacím zámkem. Cylindrické zámky v různých verzích je možné obdržet  jako opci.

 

Zlepšení životního prostředí
Sekce vrat jsou těsněny na všech hranách a mezerách. Boční těsnění na vedení s malým třením (patent) poskytuje dobrou těsnost a snižuje tak náklady na energii a zlepšuje pracovní prostředí uvnitř objektu.

 

 

 

                      

Pěší doprava

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme oddělit chodce a vozidlovou dopravu. Vhodným řešením jsou dveře v bočním poli. Uvedené je možno obdržet za příplatek. Samozřejmě dvířka do vrat jsou též k dispozici.

 


Denní světlo a průhled
Crawford OH1042F je možno dodat s různými variantami prosklení, které nabízejí denní světlo a průhled. Crawford OH1042F nabízí optimální průhled. Spodní sekce na přání může být též prosklená.

 

Větrací mřížky
Plastové ventilační mřížky pro větrání objektu je možno dodat.

 

Barvy
Vrata Crawford OH1042F jsou k dispozici standardně eloxována v přírodní barvě hliníku. Provedení v lakované verzi za příplatek je v podstatě neomezeno.

 

Prosklení
Rámovou konstrukci vrat je možno vyplnit také kazetami sendvičového provedení. Prosklení je možno dodat v jednoduchém nebo dvojitém akrylu nebo z tvrzeného skla.

 

Pevné pole
Vratové otvory musí vyhovovat různým požadavkům. Zbytečně velké otvory je možné zmenšit pevnými panely, které jsou vhodné pro umístění průchozích dveří pro pěší.

 

 

 

 

Technické listy a projekční podklady


Detailní informace, rozměry a další obdržíte v technických listech a podkladech pro projekt, které jsou k dispozici ke stažení. (Neručíme za nesprávné použití přiložených podkladů)

 

 

Crawford OH1042F - sekční isolovaná rámová vrata
brožura (pdf, 443 kB)

technický list (pdf, 2416 kB)

vedení vrat a stavební připravenost:
vedení vrat obecně (pdf, 220 kB)
vedení vrat-standard- SL (pdf, 90 kB)
vedení vrat-zvýšené- HL (pdf, 90 kB)
vedení vrat-svislé- VL (pdf, 90 kB)
vedení vrat-nízké- LL (pdf, 90 kB)

ovládání vrat:
ovládání vrat (pdf, 392 kB)
ovládací prvky (pdf, 122 kB)

 

 


*výkresy v dwg jsou možné na vyžádání

 

 

 

 

 

 

Kontakt

BELTing, spol. s r.o.

U Plynárny 99
101 00 Praha 10
tel.:+420 267 101 666
tel.:+420 266 311 221
fax:+420 266 311 222
info@belting.cz

 

Back to top