Požadavky zákazníka

680 Loadhouse umožňuje vytvořit operativní nakládací místo vně budovy. Tím se ušetří vnitřní plocha v hale.
Loadhouse také vytváří bariéru mezi vozidlem a budovou a tak se šetří i energetické náklady a zlepšuje životní prostředí. Vyrovnávací můstek a těsnící límec mohou být integrovány do kompletního Autodock® system.

 

 

Pro výběr správného Loadhouse

 

Volba Loadhouse je založená na základních podmínkách:

 

  • Tvaru a provedení budovy
  • Velikosti vozidla
  • Teplotních požadavcích
  • Půdorysné ploše dostupné pro nakládku


Loadhouse mohou být instalované na stávající nakládací místa nebo vytvořit nové. Loadhouse může být dodán ve verzi isolované nebo neisolované, v závislosti na provozních podmínkách.

 

Když půdorys neumožní nakládku normálně v 90° poloze, je možno dodat verze se šikmým uspořádáním, které je méně prostorově náročné. Právě tak je možno dodat jednotlivé Loadhouse nebo skupinová provedení.

 

     
                                                                   

   Samostatná izolace                                                                           Skupinová izolace

 

 

Robustní konstrukce

Crawford Loadhouse jsou provedeny pro zatížení větrem 0,65kPa .

 

Ochrana při nakládce
Solidní ocelová konstrukce snižuje škody při kolizních situacích.

 

Integrovaná konstrukce
komplexní provedení snižuje čas montáže.

 

Dodávka na klíč
Loadhouse je proveden na rychlou montáž. Celé dílo kromě dvou betonových opěr a kotvícího profilu na hraně objektu je součástí dodávky.

 

Specifika řešení
Veškerá dokumentace pro projekt je k dispozici architektům a projektantům. Naši technici poskytnou případnou radu.

 

Opce

Úhel Loadhouse – pro projekty, kde není dostatek místa pro instalaci v 90° úhlu. Jsou k dispozici verze pro 45°, 60°, 75°, 105°, 120° a 135°.


                 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

BELTing, spol. s r.o.

U Plynárny 99
101 00 Praha 10
tel.:+420 267 101 666
tel.:+420 266 311 221
fax:+420 266 311 222
info@belting.cz

 

Back to top